Πρωτογραφή (πρώιμα ιερογλυφικά) και η ενοποίηση της Αιγύπτου

Φιλολογική προσέγγιση της γραφής, Προ-γραφή & Πρωτο-γραφή, Ιστορική επιστημολογία, Κατηγορίες πρωτογλύφων, Πηγές πρωτογλύφων, Χαρακτήρας της γραφής στην Αίγυπτο

Αιγυπτιακή Αρχαιολογία 2.pptx
Ενότητα 2η : Πρωτογραφή (πρώιμα ιερογλυφικά) και η ενοποίηση της Αιγύπτου

Φιλολογική προσέγγιση της γραφής, Προ-γραφή & Πρωτο-γραφή, Ιστορική επιστημολογία, Κατηγορίες πρωτογλύφων, Πηγές πρωτογλύφων, Χαρακτήρας της γραφής στην Αίγυπτο