Αρχαιολογία της προδυναστικής Αιγύπτου και οι πρώτες ηγεμονίες

Πολιτισμός Μερίμδα, Βαδάριος πολιτισμός, Νακάδιος πολιτισμός, Συνιστώσες δημιουργίας του Αιγυπτιακού κράτους, Η Αίγυπτος κατά την Προδυναστική & Αρχαϊκή περίοδο, Πρώιμες ηγεμονίες και συγκρούσεις

Αιγυπτιακή Αρχαιολογία 1.pptx
Ενότητα 1η : Προδυναστική Αίγυπτος και η αρχαιολογία των πρώιμων ηγεμονιών

Πολιτισμός Μερίμδα, Βαδάριος πολιτισμός, Νακάδιος πολιτισμός, Συνιστώσες δημιουργίας του Αιγυπτιακού κράτους, Η Αίγυπτος κατά την Προδυναστική & Αρχαϊκή περίοδο, Πρώιμες ηγεμονίες και συγκρούσεις