6) Διαδοχή Κρατών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο

Η διαδοχή κρατών λαμβάνει χώρα όταν ένα έδαφος που βρίσκεται υπό την εποπτεία του κράτους οριστικά τέθηκε υπό την εποπτεία του άλλου κράτους. Το πρώτο κράτος μέλος μπορεί είτε να μετασχηματισθεί (απώλεια εδάφους), ή να εξαφανισθεί και μόνο το δεύτερο κράτος εμφανίζεται ή να αυξήσει την έκταση του. "Διαδοχή των κρατών» αναφέρεται τόσο στην πραγματική κατάσταση που είναι η εδαφική αλλαγή και το νομικό καθεστώς που συνδέεται με τις συνέπειες αυτής της μετάλλαξης. Υπάρχουν μια σειρά από κανόνες που είναι χρήσιμοι για τη διαδοχή κρατών, η οποία είναι συχνά συγκρουσιακή.

Κράτος.pdf
Διαδοχή κρατών σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο (Α)

Διαδοχή κρατών σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο

Διαδοχή κρατών σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο (Β)

Διαδοχή κρατών σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο