5η Ενότητα: Το ανθρωπολογικό ενδιαφέρον για τις γυναίκες και το φύλο

«Ιστορίες φεμινιστικής εθνογραφίας»: Γυναίκες ανθρωπολόγοι ενδιαφέρονται για τις γυναίκες. ως υποκείμενα της έρευνας και διαμορφώνουν μια ανθρωπολογία των γυναικών. Οι μεθοδολογικές επιπτώσεις αυτής της πρακτικής. Κριτική στις παραδοχές της ανθρωπολογίας των γυναικών και η μετάβαση στην ανθρωπολογία του φύλου.

Λέξεις κλειδιά: φεμινιστική θεωρία, γυναίκες, φύλο