Η Ελληνική Φωτογραφία

Πρώιμη, καλλιτεχνική και στρατευμένη φωτογραφία.