2η Ενότητα. Μέρος Ι (Ιστορία της ανθρωπολογίας της συγγένειας): Βικτοριανοί ανθρωπολόγοι, εξελικτισμός και η θεωρία της μητριαρχίας

Οι ανθρωπολόγοι της βικτοριανής περιόδου επινοούν την «πρωτόγονη» κοινωνία και ενδιαφέρονται για την μελέτη της συγγένειας. Η πατριαρχική θεωρία του Henry Maine, και το αντίπαλό της δέος, η θεωρία περί ύπαρξης ενός μητριαρχικού σταδίου. Η θεωρία του Henry Lewis Morgan περί εξελικτικών σταδίων της οικογένειας όπως παρουσιάζεται στο έργο του Η Αρχαία Κοινωνία και η επίδρασή του στο έργο του F. Engels Η Καταγωγή της Οικογένειας, της Ατομικής Ιδιοκτησίας και του Κράτους