1η Ενότητα. Εισαγωγικά: "Τι είναι η συγγένεια;"

Η σημασία της μελέτης της συγγένειας για την ανθρωπολογία. Το χρονικό μιας πολύχρονης σχέσης. Όροι συγγένειας.