11η Διάλεξη - ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ [Βασίλειο ΖΩΑ – ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ: ΙΧΘΥΕΣ (Άγναθα, Χονδριχθύες, Οστειχθύες) – ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΧΘΥΩΝ]

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  [Βασίλειο ΖΩΑ – ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ: ΙΧΘΥΕΣ  (Άγναθα, Χονδριχθύες, Οστειχθύες) – ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΧΘΩΝ: Μορφή Σώματος, Χρωματισμός, Μετακίνηση, Τροφοληψία, Αναπνοή, Πέψη, Απέκκριση, Νευρικό Σύστημα, Αισθητήρια Όργανα-Αισθήσεις, Αναπαραγωγή, Χωροκρατικότητα, Κοπάδιασμα, Μεταναστεύσεις, Γονιμοποίηση, Εμβρυακή Ανάπτυξη