Εισαγωγή

Βασικές έννοιες της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ορισμοί ηλεκτρονικού επιχειρείν & εμπορίου, παραδείγματα B2C, Β2Β, διαφορές συμβατικού και διαδικτυακού εμπορίου, μεγέθη της αγοράς.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

1. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (VIDEO)

Ενότητα 1 - Εισαγωγή και σύντομη αναδρομή στην ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα

Εισαγωγή και σύντομη αναδρομή στην ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα

Ενότητα 1 - Τομείς ηλεκτρονικού επιχειρείν

Τομείς ηλεκτρονικού επιχειρειν

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άσκηση αυτοαξιολόγησης - Ενότητα 1η (Εισαγωγή)