ΔΙΑΛΕΞΗ ΈΚΤΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα που αφορούν τους δείκτες μέτρησης της μονοπωλιακής δύναμης. Πιο συγκεκριμένα, στη συγκεκριμένη ενότητα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια σύντομη εικόνα για την έννοια, τα βασικά στοιχεία και τα κυριότερα χαρακτηριστικά του πλήρους ή τέλειου ανταγωνισμού, καθώς επίσης και του ατελούς ανταγωνισμού εξετάζοντας και αναλύοντας σχετικά παραδείγματα.