ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα θέματα που αφορούν το ζήτημα της μεγιστοποίησης των κερδών και της αποτελεσματικότητας που αποτελούν τους βασικούς άξονες που διαμορφώνουν την πορεία και την ανάπτυξη της επιχείρησης.