ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα που αφορούν τους βασικούς άξονες που διαμορφώνουν την πορεία και την ανάπτυξη της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα το κόστος, το κόστος ευκαιρείας, τις οικονομίες κλίμακας.