ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή των σπουδασστών στα σημαντικότερα θέματα που διαμορφώνουν την πορεία και την ανάπτυξη της επιχείρησης, όπως την καμπύλη ζήτησης και την ελαστικότητα ζήτησης, το πλεόνασμα του καταναλωτή, την θεωρία προσφοράς, την καμπύλη προσφοράς και την ελαστικότητα προσφοράς.