ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΕΚΑΤΗΤΡΙΤΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στα βασικά μεγέθη της οικονομικής & κοινωνικής  πολιτικής.
Λέξεις Κλειδιά: Οικονομική  πολιτική, δημοσινονομική πολιτική, νομισματική πολιτική, κοινωνική  πολιτική, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική ανάπτυξη

Διάλεξη Δέκατητρίτη