ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΕΚΑΤΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές μορφές & έννοιες του τουρισμού, της τουριστικής & οικονομικής ανάπτυξης.
Λέξεις Κλειδιά:  Τουρισμός, τουριστική ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη

Τουρισμός και Ανάπτυξη