ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στο βασικό οικονομικό πρόβλημα, στην διεθνοποίηση της οικονομίας & στην επιλογή της άριστης λύσης.
Λέξεις Κλειδιά: Οικονομικό πρόβλημα, καμπύλη παραγωγικών δυναοτήτων, διεθνοποίηση οικονομίας, συναλλαγματικές ισοτιμίες, ισοζύγιο πληρωμών

Διάλεξη Τέταρτη