ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΩΤΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους σπουδαστές σε εκείνα τα βασικά μεγέθη που αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για την κατανόηση και επεξεργασία των επομένων κεφαλαίων
Λέξεις Κλειδιά: Οικονομική θεωρία, οικονομικά συστήματα, κρατικός προϋπολογισμός, δημόσια έσοδα, δημόσιες δαπάνες

Οικονομική Θεωρία