ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα των βασικών θεωριών,  όπως για παράδειγμα της θεωρίας του Harrod-Domar.


Λέξεις Κλειδιά: Harrod-Domar, Κεφαλαιακός Συντελεστής, Επιταχυντής

Τα Υποδείγματα των Harrod – Domar