8. ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Τί είναι το σήμα (trademark) - Νόμος 2239/1994.

Κτήση δικαιώματος

Διαδικασία καταχώρησης σήματος

Διοικητική επιτροπή σημάτων

Διαγραφή του σήματος

Διάρκεια προστασίας του σήματος

Δικαιώματα που παρέχει το σήμα - Ίδια και άλλα προϊόντα

Περιορισμός της προστασίας του σήματος

Προστασία σήματος

 

Λέξεις κλειδιά: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ