6. ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Δικαιολογητικοί λόγοι προστασίας των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων

Σωρευτική προστασία και ως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Προϋποθέσεις προστασίας - Εξαιρέσεις προστασίας

Ο δικαιούχος προστασίας

Η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού

Αξιώσεις σε περιπτώσεις προσβολής

Απώλεια του δικαιώματος

 

Λέξεις κλειδιά: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ