4. ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ

Νόμος 1733/1987

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΒΙ)

Προϋποθέσεις και δικαιούχοι του διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Η διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Οι εξουσίες που απορρέουν από το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας

Προστασία δικαιώματος ευρεσιτεχνίας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΟΙ «ΜΙΚΡΟΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ»

 

Λέξεις κλειδιά: ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ, ΠΑΤΕΝΤΕΣ