2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η έννοια των προϊόντων της διάνοιας (άυλα αγαθά) – διαφορές από το εμπράγματο δίκαιο (κινητά & ακίνητα αγαθά).

Η προστασία των διανοητικών δημιουργημάτων

Δικαιολογητικοί λόγοι της προστασίας των δημιουργημάτων της διάνοιας.

 

Λέξεις κλειδιά: ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ