Ενότητα 36: Θεωρία Κόστους Συναλλαγών και Θεωρία Αντιπροσώπευσης

Θεωρία Κόστους Συναλλαγών και Θεωρία Αντιπροσώπευσης