Ενότητα 34: Παρουσίαση Επιχειρησιακής Περίπτωσης 10: Η επιχείρηση People's Express

Παρουσίαση Επιχειρησιακής Περίπτωσης 10: Η επιχείρηση People's Express