Ενότητα 31: Παρουσίαση Επιχειρησιακής Περίπτωσης 8: Η επιχείρηση Thermo-Electron

Παρουσίαση Επιχειρησιακής Περίπτωσης 8: Η επιχείρηση Thermo-Electron