Ενότητα 18: Παρουσίαση Επιχειρησιακής Περίπτωσης 4: General Motors και Ford

Παρουσίαση Επιχειρησιακής Περίπτωσης 4: General Motors και Ford