Ενότητα 17: Παρουσίαση Επιχειρησιακής Περίπτωσης 3: Επιστημονική Διοίκηση

Παρουσίαση Επιχειρησιακής Περίπτωσης 3: Επιστημονική Διοίκηση