Ενότητα 16: Παρουσίαση Επιχειρησιακής Περίπτωσης 2: Μαζική Παραγωγή

Παρουσίαση Επιχειρησιακής Περίπτωσης 2: Μαζική Παραγωγή