Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης και της Οργάνωσης των Επιχειρήσεων: η Αγροτική, η Βιομηχανική και η Πληροφοριακή περίοδος

Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης και της Οργάνωσης των Επιχειρήσεων: η Αγροτική, η Βιομηχανική και η Πληροφοριακή περίοδος