Ενότητα 5: H θεωρία της ζήτησης

Ατομικές καμπύλες ζήτησης

Αποτελέσματα εισοδήματος, υποκατάστασης και η κλίση της καμπύλης ζήτησης

  • Εφαρμογή: Η επιλογή μεταξύ εργασίας και σχόλης
  • Εφαρμογή: Πλεόνασμα καταναλωτή

Κατασκευή της συνολικής καμπύλης ζήτησης

Ενότητα 5: H θεωρία της ζήτησης
Ενότητα 5: H θεωρία της ζήτησης

Ατομικές καμπύλες ζήτησης Αποτελέσματα εισοδήματος, υποκατάστασης και η κλίση της καμπύλης ζήτησης Εφαρμογή: Η επιλογή μεταξύ εργασίας και σχόλης Εφαρμογή: Πλεόνασμα καταναλωτή Κατασκευή της συνολικής καμπύλης ζήτησης