Ενότητα 4: Επιλογή του καταναλωτή

Εισαγωγικό παράδειγμα

Ο εισοδηματικός περιορισμός

Η επιλογή του καταναλωτή

Δυαδικότητα

Μερικές εφαρμογές

Αποκαλυφθείσα προτίμηση

Ενότητα 4: Επιλογή του καταναλωτή
Ενότητα 4: Επιλογή του καταναλωτή

Εισαγωγικό παράδειγμα Ο εισοδηματικός περιορισμός Η επιλογή του καταναλωτή Δυαδικότητα Μερικές εφαρμογές Αποκαλυφθείσα προτίμηση