Ενότητα 3: Οι προτιμήσεις του καταναλωτή και η έννοια της χρησιμότητας

Εισαγωγή: Γιατί μας αρέσει αυτό που μας αρέσει;

Οι προτιμήσεις του καταναλωτή και η χρησιμότητα

Καμπύλες αδιαφορίας

Ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Η συνάρτηση χρησιμότητας

  • Oριακή χρησιμότητα και φθίνουσα οριακή χρησιμότητα

Μερικές ειδικές συναρτησιακές μορφές

  • Οριακή χρησιμότητα και ο οριακός λόγος

       υποκατάστασης

Ενότητα 3: Οι προτιμήσεις του καταναλωτή και η έννοια της χρησιμότητας
Ενότητα 3: Οι προτιμήσεις του καταναλωτή και η έννοια της χρησιμότητας

Εισαγωγή: Γιατί μας αρέσει αυτό που μας αρέσει; Οι προτιμήσεις του καταναλωτή και η χρησιμότητα Καμπύλες αδιαφορίας Ο οριακός λόγος υποκατάστασης Η συνάρτηση χρησιμότητας Oριακή χρησιμότητα και φθίνουσα οριακή χρησιμότητα Μερικές ειδικές συναρτησιακές μορφές Οριακή χρησιμότητα και ο οριακός λόγος υποκατάστασης