Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής/Καθηγητής Τύπος
Δοκιμαστικό Μάθημα ΠΜΣ Περιβάλλον (ENV136)Αντωνης Ανδρέου
Μέθοδοι εντοπισμού θαμμένων μνημείων - Τεχνικές Τηλεπισκόπησης (ENV101)Ioannis Hatzopoulos