Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής/Καθηγητής Τύπος
Special Topics in Applied Ecology (ENV514)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, Τριαντάφυλλος Ακριώτης, Νίκος Φύλλας, Κώστας Θεοδώρου
Special Topics in Environmental Engineering & Science (ENVR_513)Δημήτρης Φραγκίσκος Λέκκας, Στέργιος Βακάλης, Μιχάλης Φουντουλάκης, Πέτρος Γαγάνης, Ολγα-Ιωάννα Καλαντζή
Special Topics in Environmental Social Sciences and Humanities (ENVR_515)
Ατμοσφαιρική Ρύπανση με Στοιχεία Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας (ENVE_521)Χριστόδουλος Πηλίνης
Βιοκαύσιμα και Βιοπροϊόντα (ENVE_518)Στέργιος Βακάλης
Βιοσφαιρικές Διεργασίες (ENVP_511)Νικόλαος Φύλλας
Γεωεπιστήμες στην Κλιματική Αλλαγή (ENVE_512)Χρήστος Ματσούκας
Διαχείριση Ενέργειας και Λήψη Αποφάσεων (ENVP_514)Στέργιος Βακάλης
Διαχείριση Πόρων Και Κυκλική Οικονομία (ENVE_517)Δημήτρης Φραγκίσκος Λέκκας
Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές ΓΣΠ (ENVP_525)Θέμης Κοντός
Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου (ENV133)Ιωάννης Ματσίνος
Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου [open] (ENV129)Ιωάννης Ματσίνος
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ -ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ [open] (ENV115)Δίας Χαραλαμπόπουλος
Ενεργειακή Πολιτική και Διαχείριση – Λήψη Αποφάσεων - old (ENV119)Δίας Χαραλαμπόπουλος
Επεξεργασία και Αξιοποίηση Υγρών Αποβλήτων: Αρχές και Σχεδιασμός (ENVE_513)Νάσος Στασινάκης
Επιχειρηματικότητα (ENVP_)Μάριος Μπαλής, Μαρία Χατζηαντωνίου
Εφαρμοσμένη Οικολογία (ENVP_512)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, Τριαντάφυλλος Ακριώτης
Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις στην Υγεία (ENVE_522)Ολγα-Ιωάννα Καλαντζή
Μέθοδοι Διασφάλισης Ποιότητας Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ENVP_524)Κώστας Ευαγγελινός
Μέθοδοι Έρευνας στο Περιβάλλον - Research Methods (ENVP_519)Κωνσταντίνος Η Ευαγγελινός
Οικολογία: Εφαρμογές στη Βιολογία της Διατήρησης (ENVP_521)Κώστας Θεοδώρου
Οικολογική Μηχανική: Πράσινες Τεχνολογίες Διαχείρισης Νερού (ENVΕ_523)Μιχάλης Φουντουλάκης
Περιβαλλοντικά/Οικολογικά Οικονομικά (ENVP_523)Αντώνης Σκουλούδης
Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Κοινωνιολογία (ENV132)Κωνσταντίνα Σκαναβή
Περιβαλλοντική Πολιτική (ENVP_522)Ιωσήφ Μποτετζάγιας
Περιβαλλοντική Υδραυλική (ENV117)Πέτρος Γαγάνης
Ρύπανση Υδάτων: Ελεγχος και Εκτίμηση Περιβαλλοντικής Ποιότητας  (ENVE_516)Μιχάλης Αγγελίδης
Σενάρια και Δείκτες Πλανητικής Αλλαγής 2030-50 (ENVP_530)Ανδρέας Τρούμπης
ΤΕΣΤ ENV ΠΜΣ (ENV189)Antonis Andreou