Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής/Καθηγητής Τύπος
iSOL-MET Spring School 2022 (TNEY325)Lekakou Maria
POSIDONIA 2022 (TNEY326)Giorgos Georgoulis
Test for Turnitin _ Polydoropoulou (TNEY291)Amalia Polydoropoulou
Άσκηση 2019 (TNEY203)Giorgos Georgoulis
Άσκηση απορρύπανσης 2018 (TNEY170)Giorgos Georgoulis
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (MUSICA)Theodoros Lilas
Εκπαιδευτικές επισκέψεις (TNEY169)Giorgos Georgoulis
Πτυχιακές 2021 (TNEY312)Helen Thanopoulou
Υποβολή Διδακτορικών (TNEY327)Helen Thanopoulou
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΩ (TNEY208)Helen Thanopoulou