Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής/Καθηγητής Τύπος
Test for Turnitin _ Polydoropoulou (TNEY291)Amalia Polydoropoulou
Άσκηση 2019 (TNEY203)Giorgos Georgoulis
Άσκηση απορρύπανσης 2018 (TNEY170)Giorgos Georgoulis
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (MUSICA)Theodoros Lilas
Εκπαιδευτικές επισκέψεις (TNEY169)Giorgos Georgoulis
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΩ (TNEY208)Helen Thanopoulou