Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής/Καθηγητής Τύπος
2022-ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΜΣ) (MAR176)Δ. Κίτσιου / Κ. Τοπουζέλης
Field methods, data analysis and models in Marine Sciences (MAR304)Hasiotis Thomas
Modelling (MAR108)Giorgos Tsirtsis
Research Methods (MAR492)Stylianos Katsanevakis
Γεωπληροφορική και εφαρμογές στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον [open] (MAR120)Δ. Κίτσιου, K. Τοπουζέλης
Διατριβή Εξειδίκευσης (MAR111)Konstantinos Topouzelis
Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών [open] (MAR131)Ο.Τζωράκη, Μ.Κωστοπούλου-Καραντανέλλη, Α. Βελεγράκης, Δ.Κίτσιου, Ε.Κρασακοπούλου, Ι.Μπατζάκας, Γ.Τσιρτσής, Π. Τουρλιώτη
Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Νομοθεσία για την Παράκτια Διαχείριση (MAR190)Velegrakis Adonis
Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία και Υδροακουστική (MAR225) Βασίλης Ζερβάκης, Βασίλης Κολοβογιάννης, Βασίλης Τρυγόνης, Σταμάτης Πεταλάς, Αγγελική Σαμπατακάκη. Καλεσμένοι Εισηγητές: Μιχάλης Ταρουδάκης, Γιάννης Ανδρουλιδάκης
Παράκτια & Θαλάσσια Ρύπανση (ΠΜΣ 2022-2023) (MAR167)Evangelia Krasakopoulou
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 2019-2020 (MAR168)Koutsoubas Drosos, Stelios Katsanevakis, Giorgos Tsirtsis
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 2021-2022 (MAR168)Koutsoubas Drosos, Stelios Katsanevakis, Giorgos Tsirtsis
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 2022-2023 (MAR168)Koutsoubas Drosos, Stelios Katsanevakis, Giorgos Tsirtsis
Παράκτια Ωκεανογραφία και Κλιματική Αλλαγή (MAR123)Βασίλης Ζερβάκης, Ελένη-Ανθή Τράγου
Παράκτιες Γεω-επικινδυνότητες (MAR182)Hasiotis Thomas, Antonis Velegrakis, Ourania Tzoraki
ΠΜΣ - Εφαρμοσμένη Θαλάσσια Οικολογία (MAR187)Stylianos Katsanevakis
ΠΜΣ - Θαλάσσιοι Βιολογικοί Πόροι - Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες (MAR189)Βασίλης Τρυγόνης, Στέλιος Κατσανεβάκης, Βασίλης Μπακόπουλος, Γιάννης Μπατζάκας
ΠΜΣ-Οικολογία Παρακτίων Περιοχών-Διαλέξεις Γ. Τσιρτσή (MAR126)Giorgos Tsirtsis
Ποσοτική Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων 2022-23 (MAR456)Γεώργιος Κόκκορης, Γεώργιος Τσιρτσής