Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής/Καθηγητής Τύπος
Βιοδιεργασίες στην ανάπτυξη βιώσιμων καινοτόμων προϊόντων διατροφής (FNS154)Charalampia Dimou
Οργανική Χημεία (Θ+Ε) (FNS163)Charalampia Dimou
Χειμερινό 18-19: Βιοδιεργασίες στην Αν. Βιώσιμων Καιν. Προϊόντων Διατροφής (FNS162)Charalampia Dimou