Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής/Καθηγητής Τύπος
[515-1100] Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης (MSc) - 2017-18 (515-1100)Θωμάς Σπύρου, Σπύρος Μποφυλάτος
[515-1400] Σχεδίαση με Η/Υ 2017-18 (515-1400)Αζαριάδης Φίλιππος, Κυρατζή Σοφία, Μπάιλας Κωνσταντίνος
[ΕΠΡ200] Ανάπτυξη παιχνιδιών και εφαρμογών σε περιβάλλοντα μικτής και εικονικής πραγματικότητας Ι (2018-20) (131321)Βλάσης Κασαπάκης
[ΜΟΥΣ] [ΕΟΕ200] Εφαρμογές Γραφιστικής σε εκθεσιακό περιβάλλον (Εαρινό Εξάμηνο) (2022-23) (131453)Ελισάβετ Κελίδου
[ΜΟΥΣ][ΕΚΣ200] Εκθεσιακός Σχεδιασμός / Exhibition Design (2020-21) (131238)Αναστασία Χουρμουζιάδη - Αλέξανδρος Τούρτας
[ΜΟΥΣ][ΜΟΥ100] Σύγχρονη Μουσειολογια/Introduction to Museum Studies (ΜΟΥ100)Αναστασία Χουρμουζιάδη
[ΜΟΥΣ][ΜΟΥ102] Διαχείριση Πληροφορίας/Information Management (2021-22) (ΜΟΥ102-21)Ευαγγελία Καβακλή
[ΜΟΥΣ][ΜΟΥ102] Διαχείριση Πληροφορίας/Information Management (2022-23) (ΜΟΥ102-22)Ευαγγελία Καβακλή
[ΜΟΥΣ][ΟΜΕ100] Οπτικοακουστικά και μουσείo (2022-23) (131399)Αναστασία Σουλιώτου
[ΜΟΥΣ][ΟΠΕ100] Οπτική Επικοινωνία (2021-22) (ΟΠΕ100-21)Ελισάβετ Κελίδου
[ΜΟΥΣ][ΟΠΕ100] Οπτική Επικοινωνία (2022-23) (ΟΠΕ100-22)Ελισάβετ Κελίδου
[ΜΟΥΣ][ΟΠΕ200] (2019-20) Εκθέσεις και Οπτική Επικοινωνία (ΟΠΕ200-19)Ελισάβετ Κελίδου
[ΜΟΥΣ][ΟΠΕ200] (2020-21) Εκθέσεις και Οπτική Επικοινωνία (ΟΠΕ200-20)Ελισάβετ Κελίδου
[ΜΟΥΣ][ΠΙΨ200] Αναδυόμενες Τεχνολογίες στον Πολιτισμό  (ΠΙΨ200)Κ. Κώτης
[ΜΟΥΣ][ΠΟΛ100] (2022-23) Πολιτιστικός Σχεδιασμός/ Cultural Planning (ΠΜΣ) (ΠΟΛ100-20)Παυλογεωργάτος Γεράσιμος
[ΜΟΥΣ][ΠΠΤΝ] Κοινό μάθημα ΜΟΥΣ & ΠΠΤΝ (2020-21) (131406)Ιωάννης Σκοπετέας, Αναστασία Χουρμουζιάδη, Νίκος Μπουμπάρης
[ΠΕΜ200] Πολιτισμός, Επικοινωνία και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης / Culture, Communication & Social Media (131237)Δέσποινα Καταπότη
[ΠΟΛ101_2017] Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι/ Culture & Digital Media I (131214_2017)Δημήτρης Παπαγεωργίου
[ΠΠΤΝ] 2020-2022 Διπλωματικές εργασίες ΠΠΤΝ (ΠΠΤΝ-ΔΙΠ20)Ιωάννης Σκοπετέας, Απόστολος Καρακάσης, Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης, Αλέξανδρος Σπάθης, Ευαγγέλια Σαμπανικου
[ΠΠΤΝ] 2021-2023 Διπλωματικές εργασίες ΠΠΤΝ (ΠΠΤΝ-ΔΙΠ20)Ιωάννης Σκοπετέας, Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης, Ευαγγελία Σαμπανίκου, Δέσποινα Πούλου, Αναστασία Σουλιώτου
[ΠΠΤΝ][ΙΣΘ100] (2020-21) Ιστορία και θεωρία του Ντοκιμαντέρ Ι /Ηistory and Theory of Documentary I (ΙΣΘ100-20)Ειρήνη Στάθη
[ΠΠΤΝ][ΙΣΘ100] (2021-22) Ιστορία και θεωρία του Ντοκιμαντέρ Ι /Ηistory and Theory of Documentary I (ΙΣΘ100-21)Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης
[ΠΠΤΝ][ΙΣΘ100] (2022-23) Ιστορία και θεωρία του Ντοκιμαντέρ Ι /Ηistory and Theory of Documentary I (ΙΣΘ100-22)Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος
[ΠΠΤΝ][ΙΣΘ200] (2019-20) Ιστορία και Θεωρία ΙΙ/History and Theory II (131357)Ειρήνη Στάθη
[ΠΠΤΝ][ΙΣΘ200] (2020-21) Ιστορία και Θεωρία ΙΙ/History and Theory II (131357)Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης
[ΠΠΤΝ][ΙΣΘ200] (2021-22) Ιστορία και Θεωρία ΙΙ/History and Theory II (131456)Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης
[ΠΠΤΝ][ΙΣΘ200] (2022-23) Ιστορία και Θεωρία ΙΙ/History and Theory II (ΙΣΘ200)Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης
[ΠΠΤΝ][ΜΟΝ100] (2021-22) Μοντάζ και Επεξεργασία Υλικού I/ Post Production Techniques I (ΜΟΝ100-21)Αλέξανδρος Σπάθης
[ΠΠΤΝ][ΜΟΝ100] (2022-23) Μοντάζ και Επεξεργασία Υλικού I/ Post Production Techniques I (ΜΟΝ100-22)Αλέξανδρος Σπάθης
[ΠΠΤΝ][ΜΟΝ200] (2020-21) Μοντάζ και Επεξεργασία Υλικού ΙΙ / Post Production Techniques II (ΜΟΝ200-20-21)Αλέξανδρος Σπάθης
[ΠΠΤΝ][ΜΟΝ200] (2021-22) Μοντάζ και Επεξεργασία Υλικού ΙΙ / Post Production Techniques II (ΜΟΝ200-2021-22)Αλέξανδρος Σπάθης
[ΠΠΤΝ][ΜΟΝ200] (2022-23) Μοντάζ και Επεξεργασία Υλικού ΙΙ / Post Production Techniques II (ΜΟΝ200-2022-23)Αλέξανδρος Σπάθης
[ΠΠΤΝ][ΝΤΟΚ200] (2021-22) Ανθρωπολογικό και Κοινωνικό Ντοκιμαντέρ (ΝΤΟΚ200-2021-22)Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης
[ΠΠΤΝ][ΝΤΟΚ200] (2022-23) Ανθρωπολογικό και Κοινωνικό Ντοκιμαντέρ (ΝΤΟΚ200-2022-23)Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης
[ΠΠΤΝ][ΝΤΟΚ201] (2020-21) Πολιτιστικό και Ιστορικό Ντοκιμαντέρ/ Cultural and Historical Documentary (ΝΤΟΚ201-2020-21)Ιωάννης Σκοπετέας
[ΠΠΤΝ][ΝΤΟΚ201] (2021-22) Πολιτιστικό και Ιστορικό Ντοκιμαντέρ/ Cultural and Historical Documentary (ΝΤΟΚ201-2021-22)Δημήτρης Παπαγεωργίου, Άγγελος Κοβότσος, Μένος Δελιοτζάκης
[ΠΠΤΝ][ΝΤΟΚ201] (2022-23) Πολιτιστικό και Ιστορικό Ντοκιμαντέρ/ Cultural and Historical Documentary (ΝΤΟΚ201-2022-23)Alexandros Spathis
[ΠΠΤΝ][ΝΤΟΚ202-20] 2020-21 Ανθρωπολογικό και Κοινωνικό Ντοκιμαντέρ (ΝΤΟΚ202-20-21)Απόστολος Καρακάσης
[ΠΠΤΝ][ΠΑΡ200] (2020-21) Ειδικά Θέματα Παραγωγής/ Special Issues in the Documentary Production (ΠΑΡ200-20-21)Ιωάννης Σκοπετέας - Αργυρώ Μεσημέρη
[ΠΠΤΝ][ΠΑΡ200] (2021-22) Ειδικά Θέματα Παραγωγής/ Special Issues in the Documentary Production (ΠΑΡ200-2021-22)Δημήτρης Παπαγεωργίου
[ΠΠΤΝ][ΠΑΡ200] (2022-23) Ειδικά Θέματα Παραγωγής/ Special Issues in the Documentary Production (ΠΑΡ200-2022-23)Γκέλυ Μαδεμλή
[ΠΠΤΝ][ΠΔΝ100] Οπτικός Πολιτισμός/ Visual Culture (2021-22) (ΠΔΝ100-21)Σαμπανίκου Ευαγγελία
[ΠΠΤΝ][ΣΕΝ100] (2022-23) Σενάριο, Σκηνοθεσία και Εικονοληψία / Scriptwriting, direction and shooting (ΣΕΝ100-21)Ιωάννης Σκοπετέας
[ΠΠΤΝ][ΣΕΝ100] (2020-21) Σενάριο, Σκηνοθεσία και Εικονοληψία / Scriptwriting, direction and shooting (ΣΕΝ100-20)Σκοπετέας Γιάννης
[ΠΠΤΝ][ΣΕΝ100] (2021-22) Σενάριο, Σκηνοθεσία και Εικονοληψία / Scriptwriting, direction and shooting (ΣΕΝ100-21)Σκοπετέας Γιάννης
[ΠΠΤΝ][ΣΕΝ100] (2023-24) Σενάριο, Σκηνοθεσία και Εικονοληψία I: Βασικές Αρχές/Screenwriting, Directing and Camerawork I: Basic Principles (CT-PMS494)Πούλου Δέσποινα/Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος
[ΣΧΔ101] Animation I (131218)Εύη Σαμπανίκου, Αναστασία Δήμητρα
[ΣΧΔ201] Animation II (131242)Εύη Σαμπανίκου, Αναστασία Δήμητρα
[ΣΨΠΠ] [3ΓΡ301] Ειδικά ζητήματα Εικονικής και Μικτής Πραγματικότητας (2022-23) (3ΓΡ301-2022-23)Βλάσης Κασαπάκης
[ΣΨΠΠ] Σεμινάριο στον προγραμματισμό για μηχανές ανάπτυξης παιχνιδιών (2021-22) (131449)Βλάσιος Κασαπάκης
[ΣΨΠΠ][2ΓΡ100] (2019-20) Εισαγωγή στη Γραφιστική (Χειμερινό Εξάμηνο) (2ΓΡ100-19)Ελισάβετ Κελίδου
[ΣΨΠΠ][2ΓΡ100] (2020-21) Εισαγωγή στη Γραφιστική (Χειμερινό Εξάμηνο) (2ΓΡ100-20)Ελισάβετ Κελίδου
[ΣΨΠΠ][3ΓΡ100] (2019-2020) 3D Graphics I (131217)Χρήστος Αναγνωστόπουλος, Αλέξανδρος Σπάθης
[ΣΨΠΠ][3ΓΡ100] (2020-2021) 3D Graphics (131217)Βλάσης Κασαπάκης, Ριζόπουλος Γιώργος, Αλέξανδρος Σπάθης
[ΣΨΠΠ][3ΓΡ300] (2021-22) 3D Graphics / Τρισδιάστατα γραφικά (3ΓΡ300-21)Σπάθης Α., Ριζόπουλος Γ.,Αναγνωστόπουλος Χ.-Ν.
[ΣΨΠΠ][3ΓΡ300] (2022-2023) 3D Graphics / Τρισδιάστατα γραφικά (3ΓΡ300-22)Σπάθης Α., Ριζόπουλος
[ΣΨΠΠ][ΓΣΔ200] (19-20) Γραφιστικός σχεδιασμός για διεπαφές χρήστη για Η/Υ, κινητές εφαρμογές και εφαρμογές εικονικής και μικτής πραγματικότητας (131354)Ηρώ Λάσκαρη
[ΣΨΠΠ][ΓΣΔ200] Γραφιστικός σχεδιασμός για διεπαφές χρήστη για Η/Υ, κινητές εφαρμογές και εφαρμογές εικονικής και μικτής πραγματικότητας (2021-22) (ΓΣΔ200-2021-2022)Μυτιληναίου Σοφία
[ΣΨΠΠ][ΓΣΔ200] Γραφιστικός σχεδιασμός για διεπαφές χρήστη για Η/Υ, κινητές εφαρμογές και εφαρμογές εικονικής και μικτής πραγματικότητας (2022-23) (ΓΣΔ200-2022-2023)Μυτιληναίου Σοφία
[ΣΨΠΠ][ΕΓΡ100] Εισαγωγή στη Γραφιστική (Χειμερινό Εξάμηνο) (2021-22) (ΕΓΡ100-21)Ελισάβετ Κελίδου
[ΣΨΠΠ][ΕΓΡ100] Εισαγωγή στη Γραφιστική (Χειμερινό Εξάμηνο) (2022-23) (ΕΓΡ100-22)Ελισάβετ Κελίδου
[ΣΨΠΠ][ΕΓΡ100] Σχεδιασμός παιχνιδιών (2023-2024) (ΕΓΡ100)Βλάσης Κασαπάκης
[ΣΨΠΠ][ΕΙΠ100] Ανάπτυξη παιχνιδιών και εφαρμογών σε περιβάλλοντα μικτής και εικονικής πραγματικότητας Ι (2021-22) (ΕΙΠ100-21)Βλάσης Κασαπάκης
[ΣΨΠΠ][ΕΙΠ100] Ανάπτυξη παιχνιδιών και εφαρμογών σε περιβάλλοντα μικτής και εικονικής πραγματικότητας Ι (2022-23) (ΕΙΠ100-22)Βλάσης Κασαπάκης
[ΣΨΠΠ][ΕΙΠ200] Ανάπτυξη παιχνιδιών και εφαρμογών σε περιβάλλοντα μικτής και εικονικής πραγματικότητας ΙΙ (2021-22) (ΕΙΠ200-2021-22)Βλάσης Κασαπάκης
[ΣΨΠΠ][ΕΙΠ200] Ανάπτυξη παιχνιδιών και εφαρμογών σε περιβάλλοντα μικτής και εικονικής πραγματικότητας ΙΙ (2022-23) (ΕΙΠ200-23)Βλάσης Κασαπάκης
[ΣΨΠΠ][ΕΙΠ202] Ανάπτυξη παιχνιδιών και εφαρμογών σε περιβάλλοντα μικτής και εικονικής πραγματικότητας ΙΙ (2019-20) (131352)Βλάσης Κασαπάκης
[ΣΨΠΠ][ΕΠΡ100] (2019-20) Ανάπτυξη παιχνιδιών και εφαρμογών σε περιβάλλοντα μικτής και εικονικής πραγματικότητας Ι  (ΕΠΡ100-19)Βλάσης Κασαπάκης
[ΣΨΠΠ][ΕΠΡ100] (2020-21) Ανάπτυξη παιχνιδιών και εφαρμογών σε περιβάλλοντα μικτής και εικονικής πραγματικότητας Ι (ΕΠΡ100-20)Βλάσης Κασαπάκης
[ΣΨΠΠ][ΕΠΡ202] (20-21) Ανάπτυξη παιχνιδιών και εφαρμογών σε περιβάλλοντα μικτής και εικονικής πραγματικότητας ΙΙ (ΕΠΡ202-20-21)Βλάσης Κασαπάκης
[ΣΨΠΠ][ΠΟΛ101] (2019-20) Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι/ Culture & Digital Media I (ΠΟΛ101-19)Δημήτρης Παπαγεωργίου
[ΣΨΠΠ][ΠΟΛ101] (2020-21) Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι/ Culture & Digital Media I (ΠΟΛ101-20)Δημήτρης Παπαγεωργίου
[ΣΨΠΠ][ΠΟΛ101] Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι/ Culture & Digital Media I (2021-22) (ΠΟΛ101-21)Δημήτρης Παπαγεωργίου / Αγγελική Χρυσάνθη / Γιάννης Ηλιάδης
[ΣΨΠΠ][ΠΟΛ101] Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι/ Culture & Digital Media I (2022-23) (ΠΟΛ101-21)Δημήτρης Παπαγεωργίου / Αγγελική Χρυσάνθη / Γιάννης Ηλιάδης
[ΣΨΠΠ][ΠΟΛ202] Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα ΙI / Culture & Digital Media II (2021-22) (131320)Νίκος Μπουμπάρης
Ανθεκτικές Πόλεις και Μπλέ Υποδομές: το Αδριάνειο Υδραγωγείο  (131378)Ελένη Μυριβήλη
ΓΕΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (131332)
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2022-2023 / SPECIAL TOPICS ON AUDIOVISUAL ARTS 2022-2023 (ΠΔΝ 100 - 22)Evi Sampanikou
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - μεταπτυχιακό (131273)Yannis Skopeteas
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (CT-PMS492)Anastasia Chourmouziadi
Ερευνητική Μεθοδολογία (ΕΣΠ 103)Christos Anagnostopoulos
Μελέτη Πεδίου Έρευνας, Εκτεταμένη Βιβλιογραφική Ανασκόπηση και Επικολγή Προβλήματος/Εφαρμογής (ΕΣΠ 201)Christos Anagnostopoulos
Μεταπτυχιακή Διατριβή (ΕΣΠ 303)Christos Anagnostopoulos
Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι [open] (OPENCOURSE131227)Δημήτρης Παπαγεωργίου
Προηγμένα Θέματα Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Όρασης Υπολογιστή (ΕΣΠ 101)Christos Anagnostopoulos - George Tsekouras
Συγγραφή και υποβολή 1ης Ερευνητικής Εργασίας σε επιστημονικό συνέδριο (ΕΣΠ 202)Christos Anagnostopoulos
Συγγραφή και υποβολή 2ης Ερευνητικής Εργασίας σε επιστημονικό περιοδικό (ΕΣΠ 302)Christos Anagnostopoulos