Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής/Καθηγητής Τύπος
Turnitin check (211299)Konstadinos Kutsikos
Πρακτική Άσκηση (Παπαθεοδώρου) (211290)Andreas Papatheodorou
Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες (TDE-OTHER312)Ioulia Poulaki
Πτυχιακή Εργασία ΤΔΕ και ΤΟΔΙΤ (Παπαθεοδώρου) (211292)Andreas Papatheodorou