Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής/Καθηγητής Τύπος
GEO-ERGON-PAIDEIA (ERASMUS +2017) Dimitris Lekkas
Ανάπτυξη Εφαρμογών (ele_dev_00001)E-Class Research Unit
Ασφάλεια και αποκατάσταση συστημάτων (RU118)E-Class Research Unit
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Γραμματείας ΕΛΕ (Εξωτερικοί Συνεργάτες) (ele_ext_00001)E-Class Research Unit
μαθημα για ελεγχο turnitin (RU117)Eirini Kaldeli
Μάθημα ΤΕΣΤ (TES1)Eirini Kaldeli
Μάθημα ΤΕΣΤ_cop (TES2) Eirini Kaldeli