Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής/Καθηγητής Τύπος
ΕΜΚΕ: Κ.Ι.1 - 2012.1112.2013.01 (EMPKOIER101)Παναγιώτης Λουλαδέλης
ΕΜΚΕ: Κ.Ι.2 - 2012.1112.2013.01 (EMPKOIER102)Παναγιώτης Λουλαδέλης