Ανακοίνωση
- Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 - 10:29 μ.μ. -

Ανακοίνωση:

 

Λόγω Ασθένειας το αυριανό μάθημα «Ελληνική Οικονομία και ΕΕ» στις 09:00 αναβάλλεται.. Θα βγει ανακοίνωση από την Γραμματεία για την σχετική αναπλήρωση.

 

Ο Διδάσκων:

Γεώργιος Κορρές