Εργασίες Σεπτεμβρίου
- Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 - 5:51 μ.μ. -

Οδηγίες Εργασιών:

 • Προθεσμίες Υποβολής Ηλεκτρονικά-Ανάρτηση στο e-class έως: 16-09-2020
 • Έκταση Εργασίας: Έως500 Λέξεις
 • Τίτλος Εργασίας στην Πρώτη Σελίδα και Ονόματα Συμμετεχόντων
 • Σε Word Κείμενο και με Αρίθμηση Ενοτήτων
 • Πρέπει να υπάρχουν παραπομπές και αναφορές στο κείμενο.
 • Διαχωρισμός σε Κεφάλαια-Ενότητες
 • Χρήση Δεδομένων και Πινάκων
 • Τελευταίο Κεφάλαιο: «Συμπεράσματα-Προτάσεις και Προοπτικές» με την χρήση Τεχνικών Μεθόδων (SWOT, Gap, PESST, PESTEL κλπ.).
 • Βιβλιογραφία (στο τέλος) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ, όπως π.χ.:
 • Επώνυμο-Όνομα (Έτος): «Τίτλος Βιβλίου είτε Άρθρου», Εκδότης, σελίδες και Τόπος.

Βοηθητικά Στοιχεία και Οδηγίες Εργασιών:

 • (1). Γνώση Καλή της Θεωρίας και Ολοκληρωμένη- Δομημένη-Αιτιολογημένη Απάντηση.
 • (2). Ανάπτυξη και Επεξήγηση των Όρων: Έννοιες, Χαρακτηριστικά, Μορφές-Θεωρία
 • (3). Χρήση Στοιχείων και Δεδομένων και Αποτύπωση Σημασίας-Επιπτώσεων και Σύνδεση των Όρων: Θεωρίας (τρέχουσας και προηγούμενης) και Σημασία για την Βιωσιμότητα Οργανισμού και Επιπτώσεις για την Τοπική Ανάπτυξη
 • (4). Περιγραφή –Ανάλυση Τρέχουσας Κατάστασης: Διαχρονική και Δια-Συγκριτική Ανάλυση
 • (5). Συμπεράσματα-Προτάσεις: Χρήση Τεχνικών Μεθόδων (SWOT-Gap-PESTEL κλπ).

Επιμέρους Οδηγίες

 • Παραπομπές-Αναφορές-Βιβλιογραφία
 • ko
 • Δομή Εργασίας: Λέξεις Κλειδιά-Συμπεράσματα
 • ko
 • Δια-Συγκριτική Ανάλυση και Δια-Χρονική Ανάλυση
 • ko
 • Πίνακες: Πλεονεκτήματα (Θετικά Σημεία)--Μειονεκτήματα (Αρνητικά Σημεία)
 • koΣυμπεράσματα (SWOT analysis)—Προτάσεις και Προοπτικές: Σχολιασμός

 

Θέμα:

Επώνυμο-Όνομα

 

(1). Δια-χρονική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων-Στοιχείων για την Ελληνική οικονομία: Με τη χρήση Στοιχείων-Δεδομένων από την Βάση-Δεδομένων της Eurostat:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/main

 

 

(2). Δια-χρονική Ανάλυση Κοινωνικών Δεδομένων-Στοιχείων για την Ελληνική οικονομία: Με τη χρήση Στοιχείων-Δεδομένων από την Βάση-Δεδομένων της Eurostat:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/main

 

 

(3). Δια-χρονική και Δια-Συγκριτική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων-Στοιχείων για τις Χώρες Μέλη της ΕΕ: Με τη χρήση Στοιχείων-Δεδομένων από την Βάση-Δεδομένων της Eurostat:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/main

 

 

(4). Δια-χρονική και Δια-Συγκριτική Ανάλυση Κοινωνικών Δεδομένων-Στοιχείων για τις Χώρες Μέλη της ΕΕ: Με τη χρήση Στοιχείων-Δεδομένων από την Βάση-Δεδομένων της Eurostat:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/main

 

 

(5). Δια-χρονική και Δια-Συγκριτική Ανάλυση Κοινωνικών και Οικονομικών Δεδομένων-Στοιχείων για την ΕΕ, ΗΠΑ και Κίνα: Με τη χρήση Στοιχείων-Δεδομένων από την Βάση-Δεδομένων της Eurostat:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/main

 

 

(6). Μια Διαχρονική και Δια-συγκριτική Ανάλυση της Ελληνικής Οικονομίας για την χρονική περίοδο 1950-2020. Με τη χρήση Στοιχείων-Δεδομένων από την Βάση-Δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ. https://www.statistics.gr/

 

 

(7). Η Ανάλυση της Παραοικονομίας και η καταγραφή και αποτύπωση των επιπτώσεων για την Ελληνική οικονομία με τη χρήση Στοιχείων-Δεδομένων.

 

 

(8). Μια Διαχρονική και Δια-συγκριτική Ανάλυση των Περιφερειών της Ελληνικής Οικονομίας με Οικονομικά Στοιχεία-Δεδομένα για την χρονική περίοδο 1950-2020. Με τη χρήση Στοιχείων-Δεδομένων από την Βάση-Δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ. https://www.statistics.gr/

 

 

(9). Μια Διαχρονική και Δια-συγκριτική Ανάλυση των Περιφερειών της Ελληνικής Οικονομίας με Κοινωνικά Στοιχεία-Δεδομένα για την χρονική περίοδο 1950-2020. Με τη χρήση Στοιχείων-Δεδομένων από την Βάση-Δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ. https://www.statistics.gr/

 

 

(10). Η Ανάλυση της Φτώχειας και Ανισότητας και η καταγραφή και αποτύπωση των επιπτώσεων για την Ελληνική οικονομία με τη χρήση Στοιχείων-Δεδομένων.

 

 

(11). Η Ανάλυση της Απασχόλησης και η καταγραφή και αποτύπωση των επιπτώσεων για την Ελληνική οικονομία με τη χρήση Στοιχείων-Δεδομένων.