Ανακοίνωση-Διανομή Βιβλίων
- Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - 12:15 π.μ. -

Να σας ενημερώσω ότι έχει ξεκινήσει η διανομή των συγγραμμάτων του μαθήματος που μπορείτε να επιλέξετε. Το βιβλιοπωλείο που πραγαμτοποιείται η διανομή των βιβλίων είναι στην Μυτιλήνη είναι το βιβλιοπωλείο "Μακεδονία" του κ. Νικολάου: Ερεσού 3, Μυτιλήνη, 81132, ΛΕΣΒΟΥ, όπου θα πρέπει να απευθυνθείτε για να βρείτε έγκαιρα τα βιβλία.