ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 - 11:01 μ.μ. -

Αγαπητοί φοιτητές,

Η βαθμολόγηση των εργασιών έγινε και είναι διαθέσιμη στο e-class. Όσοι προέβησαν σε λογοκλοπή (βάση του λογισμικού turnitin) εχουν βαθμολογία κάτω από 5 και βεβαίως μπορείτε να δώσετε στις εξετάσεις.

Καλή επιτυχία σε όσους δώσουν τις εξετάσεις