Ανάλυση Μεταφορικών & Συγκοινωνιακών Συστημάτων

Ιωάννης Λαγούδης

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό αναλύει τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός μεταφορικού συστήματος. Παρουσιάζει την έννοια της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης μεταφορικού έργου. Μελετά εις βάθος τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, και παρουσιάζει μεθοδολογίες  για την πρόβλεψη των μεταφορών αυτών. Παρουσιάζει μοντέλα  βελτιστοποίησης μεταφορικών συστημάτων. Αναλύει τις έννοιες της κυκλοφοριακής ροής,  του σχεδιασμού των λειτουργιών, ουρών αναμονής,  τιμολόγησης μεταφορικών συστημάτων, και αξιολόγησης μεταφορικών έργων. Επίσης, παρουσιάζει νέες τεχνολογίες και την επίδρασή τους στο μεταφορικό σύστημα.

Ενότητες

Εισαγωγή

Κρίσιμα Θέματα στις Μεταφορές

Βασικά Σημεία 1-10

Βασικά Σημεία 11-20

Βασικά Σημεία 21-30

4 Step Model I_Γένεση και Κατανομή Μετακινήσεων

Μοντέλα και Πλαίσια

Εσωτερικά και Εξωτερικά Στοιχεία Μεταφορικών Συστημάτων

Μελέτη Περίπτωσης: Ανισσοροπία Εμπορίου

Logistics και Επίπεδο Παρεχόμενης Υπηρεσίας

4 Step Model II_Επιλογή Μέσου Μεταφοράς

Προσομοίωση

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -