8) Προβλήματα της ομοσπονδιακής προοπτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει, στο πλαίσιο της όγδοης ενότητας, η διαμόρφωση ενός υπερεθνικού συστήματος λήψης αποφάσεων, με δημοκρατική όμως νομιμοποίηση. Κυρίαρχη είναι η θέση σε μια τέτοια περίπτωση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, που τείνουν να αναπτύσσονται σε μια ομοσπονδιακή βάση (αυτή των ευρωπαϊκών κομμάτων αλλά και των πολιτικών ομάδων, που οργανώνονται και λειτουργούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). Με τον τρόπο αυτό προκαλούνται ιδεολογικές και πολιτικές συγκλίσεις και συνέργειες μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών δυνάμεων, που δεν ανήκουν σε κοινούς ιδεολογικούς χώρους (πχ Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα- Ευρωπαίοι Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες).

Προβλήματα της ομοσπονδιακής προοπτικής της Ε.Ε. (Α)

Προβλήματα της ομοσπονδιακής προοπτικής της Ε.Ε.

Προβλήματα της ομοσπονδιακής προοπτικής της Ε.Ε. (Β)

Προβλήματα της ομοσπονδιακής προοπτικής της Ε.Ε.

Προβλήματα της ομοσπονδιακής προοπτικής της Ε.Ε. (Γ)

Προβλήματα της ομοσπονδιακής προοπτικής της Ε.Ε.

Προβλήματα της ομοσπονδιακής προοπτικής της Ε.Ε. (Δ)

Προβλήματα της ομοσπονδιακής προοπτικής της Ε.Ε.