3. Ποιοτική κοινωνική έρευνα και ποσοτική διερεύνηση. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και όρια.

Ποιοτική κοινωνική έρευνα και ποσοτική διερεύνηση. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και όρια. 

Ποιοτική Κοινωνική έρευνα και ποσοτική διερεύνηση (Α)

Ποιοτική Κοινωνική έρευνα και ποσοτική διερεύνηση

Ποιοτική Κοινωνική έρευνα και ποσοτική διερεύνηση (Β)

Ποιοτική Κοινωνική έρευνα και ποσοτική διερεύνηση

Ποιοτική Κοινωνική έρευνα και ποσοτική διερεύνηση (Γ)

Ποιοτική Κοινωνική έρευνα και ποσοτική διερεύνηση

Ποιοτική Κοινωνική έρευνα και ποσοτική διερεύνηση (Δ)

Ποιοτική Κοινωνική έρευνα και ποσοτική διερεύνηση