8η Ενότητα. Μέρος ΙΙ (Έννοιες και πρακτικές): Οικογένεια και οικιακή ομάδα

Η οικογένεια είναι ένα από τα πεδία που έχουν προσελκύσει έντονα το ενδιαφέρον των ανθρωπολόγων αρχής γενομένης με τους βικτοριανούς και φτάνοντας σε πιο σύγχρονες προσεγγίσεις. Οι ερωτήσεις σχετικά με τους τύπους οικογένειας, τη δομή, τις λειτουργίες, και τη δυνατότητα ή όχι ενός οικουμενικού ορισμού της οικογένειας ανήκουν στα θέματα που επανέρχονται στην ανθρωπολογική βιβλιογραφία. Ανάμεσά τους σημαντική θέση κατέχουν οι ερωτήσεις εκείνες που προσπαθούν να προσδιορίσουν, να συγκρίνουν και να διαφοροποιήσουν την έννοια της οικογένειας από εκείνη της οικιακής ομάδας (household).