6η Ενότητα. Μέρος Ι (Ιστορία της ανθρωπολογίας της συγγένειας): Η πολιτισμική προσέγγισης της συγγένειας

Η ανάλυση της συγγένειας ως σύστημα συμβόλων και εννοιών και όχι σύστημα όρων. Η επίδραση της συμβολικής προσέγγισης της συγγένειας από τον David Schneider σε σύγχρονες ερμηνείες των συγγενικών σχέσεων. Βιολογία, κοινωνιοβιολογία και συγγένεια. Η συγγένεια ως πολιτισμικό σύστημα.